אאא

מסכת בכורות, דף ל"ד - בעברית:  

 

מסכת בכורות, דף ל"ד - באידיש:  

 

מסכת בכורות, דף ל"ד - באנגלית:  

 

מסכת בכורות, דף ל"ד - בצרפתית:  

 

מסכת בכורות, דף ל"ד - בספרדית: