הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות • האזינו
(הדף היומי ב-10 דקות)

מסכת חולין, דף קל"ח - בעברית:       

 

מסכת חולין, דף קל"ח - באידיש:      

 

מסכת חולין, דף קל"ח - באנגלית:        

 

מסכת חולין, דף קל"ח - בצרפתית:       

 

מסכת חולין, דף קל"ח - בספרדית: