עוזיה צדוק  הרב יצחק..  הר הבית  650
מעניין

וידאו